adress
Abisko

ur Bo hos STF, Svenska Turistföreningens årligen utkommande vandrarhems- och fjällstugeguide

Ales stenar

ur en informationsfolder om Ales stenar från Riksantikvarieämbetet

Bälinge

Upplands lokaltrafik delar varje år ut en karta över Uppsalas busslinjenät. Jag ritade kartan 1993 och reviderar den årligen. Detta är en liten detaljkarta.

Borneo - Sverige

ur IKEA Family Magazine

Champagne

ur Richard Juhlins Tretusen champagner, Wahlsträm & Widstrand

Cuba

ur John Lee Andersons Che Guevara, Leopard förlag

Elfenbenskusten

ur Génial 4, Natur och Kultur

Engelbrektupproret

ur Janken Myrdals Jordbruket under feodalismen 1000-1700. Det svenska jordbrukets historia, band 2, Natur och Kultur/LTs förlag

Fornminnen  i Åkerberga

ur en lokalt producerad folder

Göta Kanal

ur Petter Eklunds Göta kanal guide, Byggförlaget

Islams utbredning

ur Tryggve Kronholms Den arabiska litteraturens historia - Spegelbilder, Natur och Kultur

Den Islamska världen

ur Sverige och den islamiska världen - ett svenskt kulturarv, Wahlström & Widstrand

Kommungräns

ur Staden på vattnet 2, Stockholmia förlag

Kungsleden

ur Resenär - inte turist. Svenska Turistföreningens årsbok 2003

Kurgalskiyhalvön

ur WWF Baltic Bulletin 4?5/95

Libanon

ur Donald Boströms Mat för gudar, Wahlström & Widstrand

Malmö - Eriksfält

ur Bo hos STF

Malmö hotell

Ur Hotell och pensionat, Svenska Turistföreningen

Medelhavsmuseet

ur en folder om Medelhavsmuseet

Narmada

ur Vandana Shivas Krig om vattnet, Ordfront

Nationaliteter

ur Arvid Fredborgs Serber och kroater i historien, Atlantis

Norra atlanten

karta till webbplats för Marine Environmental Protection Committee, IMO

Österlen

ur Ingvar Holms Österlen - Där land möter hav, Prisma

Oxar och hästar

ur Mats Morells Jordbruket i industrisamhället 1870-1945. Det svenska jordbrukets historia, band 4, Natur och Kultur/LTs förlag

Oxdrifter

ur Janken Myrdals Jordbruket under feodalismen 1000-1700. Det svenska jordbrukets historia, band 2, Natur och Kultur/LTs förlag

Perserkrigen

ur Körners och Lagheims Historia, Puls 6-9, Natur och Kultur

Pilgrimsvägar

ur Lennart Jörälvs Vägen till Nidaros, Wahlström & Widstrand

Rom under kejsartiden

ur Suetonius Kejsarbiografier, Wahlström & Widstrand

Siljantrakten

ur Ann Katrin Pihl Atmers Sommarnöjen vid vattnet, Albert Bonniers förlag

Stockholms strandlinje

ur Staden på vattnet 1, Stockholmia förlag

Stockholm city

ur Stockholm Modern, Wahlström & Widstrand

Storskiftet

ur Carl-Johan Gadds Den agrara revolutionen 1700-1870. Det svenska jordbrukets historia, band 3 (Natur och Kultur/LTs förlag). "En i ordets bästa bemärkelse prydlig produkt" , löd Svensk bokkonsts motivering till utmärkelsen för god bokform 2000.

Svalbard

ur Polarforskningssekretariatets årsbok 2000

Svenska Pommern

ur en folder från Svenska Institutet

Sverige

ur Herman Lindqvists Från istid till framtid, Norstedts

Tre klimatkartor

ur Växtproduktion i jordbruket, Natur och Kultur

Avrättningar i USA

ur Lars Åke Augustssons Nära döden, Leopard förlag

USAs baser i Europa

ur Folket i Bild/Kulturfront, oktober 2002

Världen

ur en serie overhead-bilder till Svenska Röda korset

Värmland

ur Bo hos STF