adress
Âkeriinnehav

from Flygares och Isacsons Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. Det svenska jordbrukets historia, band 5, Natur och Kultur/LTs förlag.

Energianvändning

ur Fysik för grundskolans senare del, Puls 7-9, Natur och Kultur

Energiprognos

ur Anderssons och Sylwans Framtidens arbete och liv, Natur och Kultur

Födelsenetto

ur Staden på vattnet 2, Stockholmia förlag

Fosfor och kväve

ur Vem förorenar Sverige?, Naturvårdsverket

New Delhi

ur Växtproduktion i jordbruket, Natur och Kultur/LTs förlag

Sve import o export

ur Samhälle idag 9, Natur och Kultur

Typiska sömnmönster

ur Margaretha Selin-Törnqvists I behov av intensiv omvårdnad, Natur och Kultur

Volvo

ur Åsgårds och Ellgrens Ericsson, Norstedts, 2002