adress

Låt oss säga att du vill visa var gullvivan växer i Sverige. Eller vilka områden på Västbanken som Palestinierna kontrollerar. Eller hur man hittar till ett visst museum i Norrköping. Eller hur Polen delades på 1700-talet.

Allt det går att beskriva i ord, men visst går det lättare med en karta!

Det samma gäller om du vill visa hur stor andel industriarbetarna utgjort av Sveriges befolkning under 1900-talet. Eller hur Sveriges export fördelar sig på olika länder. Du kan göra en tabell, men ett diagram ger bättre överblick.

Jag ritar kartor, diagram och lite annat. Jag brukar inte säga att jag är kartritare utan att jag är illustratör med kartor som specialitet. Det har jag sysslat med på heltid i ungefär 20 år. Mest har det blivit kartor i facklitteratur, men också i skönlitteratur och en och annan tidskrift och utställning.

I början ritade jag mina kartor med tusch på ritfilm, men 1993 köpte jag min första Macintosh, och fortfarande arbetar jag med en Macintosh och Adobe Illustrator och Adobe Photoshop som mina viktigaste redskap.

Kontakta mig så kan vi diskutera dina behov av kartor, diagram och andra illustrationer!